Predana prtljaga

Baggage


  • Poslovni razred: 2 komada prtljage / max. 32 kg po komadu / max. zbroj dimenzija 158 cm, djeca do 2 godine imaju pravo na 1 komad prtljage
  • FlyEasy (Ekonomski razred): ne uključuje predanu prtljagu
  • FlyOpti i FlyFlexi (Ekonomski razred): 1 komad prtljage / max. 23 kg / max. zbroj dimenzija 158 cm
Dodatno, djeca do 4 godine starosti imaju pravo na besplatan prijevoz jednih sklopivih kolica.

Miles & More članovi s Frequent Traveller statusom
  • Poslovni razred: 2 komada prtljage / max. 32 kg po komadu/ max. zbroj dimenzija 158 cm
  • FlyEasy (Ekonomski razred): ne uključuje predanu prtljagu
  • FlyOpti i FlyFlexi (Ekonomski razred): 1 komad prtljage / max. 23 kg / max. zbroj dimenzija 158 cm

Putnici sa HON Circle, Senator i Star Gold statusom
  • Poslovni razred: 3 komada prtljage / max 32 kg po komadu / max. zbroj dimenzija 158 cm
  • FlyOpti i FlyFlexi (Ekonomski razred): 2 komada prtljage / max 23 kg po komadu / max. zbroj dimenzija 158 cm
  • FlyEasy (Ekonomski razred): 1 komad prtljage / max. 23 kg

Uslugu prijevoza prvog komada prtljage uz FlyEasy možete kupiti po cijeni od 80 HRK +PDV (120 HRK + PDV unutar 24 sata prije početka putovanja) po smjeru za letove u domaćem i 30 EUR (40 EUR unutar 24 sata prije početka putovanja) po smjeru za letove u međunarodnom prometu.


Višak prtljage

Ako je prtljaga teža od dopuštene, višak se plaća po dodatnom komadu prtljage. Svaka veća količina, težina ili veličina prtljage mora se unaprijed najaviti prilikom rezervacije. Za putovanja izvan Europe primjenjuju se propisi zrakoplovnog partnera.

U slučaju da su propisi Croatia Airlinesa različiti od propisa prijevoznika na prekooceanskom letu, a putnik ima vezanu kartu, za cijelo putovanje se primjenjuju propisi zračnog prijevoznika na prekooceanskom letu. Navedeni propisi za prijevoz prtljage vrijede na letovima gdje je operativni prijevoznik Croatia Airlines. Napominjemo da na letovima drugih kompanija mogu vrijediti drugačiji propisi što može rezultirati naplatom viška prtljage.
 
U slučajevima code-share ugovora između prijevoznika, vrijede propisi operativnog prijevoznika tijekom cijelog putovanja i na segmentima gdje Croatia Airlines nije operativni prijevoznik. Molimo da se za informacije o navedenom obratite svakom pojedinačnom prijevozniku.

Za točan izračun iznosa naplate viška prtljage obratite se bilo kojemu prodajnomu mjestu Croatia Airlinesa ili našim prodajnim zastupnicima.

Naplata viška prtljage

Naplata viška prtljage na prodajnim mjestima u Hrvatskoj moguća je isključivo u kunama, a moguće je platiti i karticama. Dodatne informacije možete pronaći na našim web stranicama.NAPOMENA!
Ako se usluga prijevoza viška prtljage za međunarodne letove kupuje u Hrvatskoj ili BiH na dan putovanja, naplaćuje se dodatna naknada od 10 EUR.

Natrag Na vrh Početna Star Alliance